БИДНИЙ БОЛОМЖ

Чанарын баталгааг хатуу хянах

Холбогдох чиглэлээр олон жил ажилласан туршлагатай

Хүчтэй үйлдвэрлэлийн хүчин чадал

Мэргэжлийн гоо сайхны бүтээгдэхүүний 8 шугам

Мэргэжлийн судалгааны төв

Мэргэжлийн техникийн баг, техникийн цогц дэмжлэг үзүүлэх

GMP стандартын болон импортын тоног төхөөрөмж

Герман улсын 100,000 ангиллын цэвэр үйлдвэрлэлийн цех, импортын үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж

Бизнес загвар